High Lake Hill Studio

Recording, mixing & mastering in a relaxed environment


OPNAME PROCES

We starten met het soundchecken en "tunen" van het drumstel, dit kan best wel wat tijd in beslag nemen.
Vervolgens nemen we de drumpartijen op onder begeleiding van een gitaar- en/of baspiloot (eventueel met zangpiloot).
Ik ben voorstander om op te nemen met click track maar dat is niet voor elke drummer weggelegd. Probeer de nummers te repeteren met click track om eraan te wennen. Als je de tempo's (bpm) van jullie nummers weet, bespaart ons dat wat tijd om de click track te programeren.

Als de drumpartijen er goed opstaan, begin ik meestal met de baspartijen maar dat kunnen evengoed de gitaarpartijen zijn. Voor elk instrument geldt eigenlijk dezelfde werkwijze: sound van het instrument checken, micro's kiezen en plaatsen, testen en vervolgens opnemen. Na elke opname is het belangrijk om ze aandachtig te beluisteren en er eventuele fouten uit te halen.

Het laatste instrument dat we opnemen is zang. Ook hier is de keuze en plaatsing van de micro enorm belangrijk.

Als alle opnames "goedgekeurd" zijn, kunnen we beginnen met het afmixen. Mijn mening is om best met "vers" gehoor aan het mixen te beginnen, vb. dag na de opnames, maar dat hangt af van de beschikbare tijd. Er kruipt al snel veel tijd in afmixen. Het is een goed idee om voor elke opname-dag een mix-dag te voorzien. Tijdens het afmixen worden de tracks opgekuist en indien nodig voorzien van eq, compressor, reverb, delay, effects, etc. Uiteindelijk worden de tracks met behulp van volume en panning gemixt tot een stereo paar.

De laatste stap is het masteren van de stereo tracks. Mastering is moeilijk uit te leggen maar het zal de gemixte nummers meer energie, volume, helderheid, breder stereo beeld, etc. geven. Het is een heel belangrijke stap in het volledige proces. Het is de kers op de taart!
Je kan de gemixte nummers laten masteren in een gespecialiseerde mastering studio door een nieuw paar oren (als je budget dat toelaat) of je kan mij de mastering laten doen. Aan u de keuze.HOEVEEL TIJD HEBBEN WE NODIG?

Veel hangt af van de kwaliteit die je wenst en het aantal nummers (lees minuten).
Wil je een demo, EP of een full length cd opnemen?

Als je zeer goede kwaliteit wenst, raad ik aan om alle instrumenten afzonderlijk op te nemen.
Maar als het sneller moet gaan, kan je ook enkele instrumenten gelijktijdig opnemen. We plaatsen dan één gitaarversterker in de iso-booth, bass nemen we rechtsreeks op (met basversterker simulatie) en drum plaatsen we in de live room. Zang en extra instrumenten nemen we erna op.
Als het nog sneller moet gaan, kunnen we alles gelijktijdig opnemen maar dan bekomen we geen perfect geïsoleerde tracks.

Een beetje stress kan geen kwaad maar continu tegen de klok werken komt het eindresultaat zelden ten goede.
Een week voor een full length is zeker niet overdreven.
Een goed uitgangspunt is 2 à 3 dagen te rekenen voor een (zeer goed klinkende) demo en 7 à 8 dagen voor een full length. (1 dag = 8 à 9h)
MAAR alles is bespreekbaar! Neem gerust contact op en dan bekijken we samen de mogelijkheden.REPETEREN

Zorg ervoor dat je de nummers perfect onder de knie hebt. Ik vind het zeer belangrijk om alles zo "relax" mogelijk te laten verlopen voor jullie, desondanks treedt er tijdens de opnames al snel wat stress op. Daarom is het heel belangrijk dat je de partijen op "automatische piloot" kan inspelen. Je verliest al snel veel (kostbare) tijd als je de partijen niet vlot kan inspelen. Het kan interessant zijn om eens per twee te repeteren ipv met de volledige band (vb drums & bass).MATERIAAL

Zorg ervoor dat je instrumenten in perfecte conditie zijn. Leg (bijna) nieuwe snaren op je gitaar, controleer of de drumvellen nog in goede staat zijn, zorg ervoor dat de stem goed uitgerust is, controleer de versterkers/effecten op gezoem, gebruik instrument kabels van goede kwaliteit, ...
Goed materiaal is de eerste stap naar een goed eindresultaat!TEKSTEN

Neem aub enkele afdrukken van je teksten mee. Zo kan ik de nummers "volgen" en weten de backing vocals wat en wanneer ze moeten zingen.VOOZIENINGEN

Keuken: koffiemachine, ijskast (zelf te vullen), microgolf, afwasmachine, eettafel,...

Controle-kamer: air-conditioning, zithoek, magazines,...

Ruime parking voor de deur!

Op wandelafstand is er een kleine supermarkt (Prima). Op 2 km van de studio vind je frituur, pizzeria, pitta, café, Delhaize,...ROUTEBESCHRIJVING

Een routebeschrijving kan je makkelijk afprinten via Google


RECORDING PROCESS

We start with the soundcheck and tuning of the drums, this may take some time.
Afterwards we record the drum parts guided by a guitar- and/or bass-pilot (or even a vocal-pilot).
I prefer to record with click track (metronome) but not every drummer can pull this off. Try rehearsing your songs to click track to get used to the feeling. We can save some studio time when you figure out the songs' structure and tempo at home.

When the drum parts are finished, I usually start with the bass parts but we can record the guitar parts first if you prefer. We follow the same procedure for each instrument: sound-checking the instrument, choosing and placing the microphones, testing and eventually recording. After every recording it's important to listen carefully for any mistakes.

The final instruments to record are vocals. As before, choice and placement of the microphone are very important.

After approving all the recordings, we can start the mix-down. In my opinion it's best to start mixing with "fresh" ears, e.g. the next day, but it all depends on the available studio time. Mixing is a time consuming process. It's a good idea to add a mixing-day for every recording-day. During mix-down the tracks get stripped down and, if necessary, treated with eq, dynamics processor, reverb, delay, effects, etc. Finally with the use of volume and panning the tracks are mixed together into a stereo pair.

The last step is to master the stereo tracks. Mastering is difficult to explain but it will give your mixed songs more power, volume, brilliance, wider stereo image, etc. It's an extremely important step in the whole process. It's the icing on the cake!
You can take the mixed songs to a dedicated mastering studio and a new set of trained ears (If your budget allows you) or you can let me do the job. It's up to you.

We can mix & master your home-recorded tracks as well.HOW MUCH TIME DO WE NEED?

A lot depends on the quality and the amount of songs (read minutes) you want to record.
Are you recording a demo, EP or full length album?

If you prefer really good quality, my advise is to record every instrument seperatily.
But if you need to speed things up, we can record some instruments together. We can put a guitar amp in the iso-booth, record the bass directly (with bass-amp simulation) and put the drum-set in the live room. Vocals and extra instruments get recorded afterwards.
To speed things up even more we can record all the instruments together but then we don't end up with perfectly isolated tracks.

There's no harm in a little studio stress but constantly working against the clock rarely leads to a good result.
One week for a full length record ain't by far excessive.
A good starting point is to count 2 to 3 days for a (very good sounding) demo and 7 to 8 days for a full length. (1 day = 8 to 9h)
BUT everything is debatable! Feel free to get in touch and we'll try to work something out.REHEARSE

Make sure that you control your songs perfectly. My goal is to guide you through the recording process as smooth as possible, nevertheless there's always an amount of stress involved when you've got to perform a perfect take. Therefore it's very important to be able to perform your parts in "automatic pilot". You loose (expensive) studio time fast when you're not able to play your parts easily. A good idea is to do a rehearsal with only 2 musicians (e.g. drums & bass).GEAR

Make sure that your instruments are in perfect condition.
Use (nearly) new strings on guitars, check the condition of the drum skins, give your voice enough rest before entering the studio, check your amps/effects for hums, use good quality instrument cables,...
Good gear is the first step to a good end-result!LYRICS

Please bring a few prints of your lyrics. It helps me to follow the songs and the backing vocalists know what to sing and where to sing it.FACILITIES

Kitchen: coffee machine, fridge (empty), microwave, dishwasher, dinner table,...

Control-room: air-conditioning, relax corner, lots of reading matter,...

Large parking in front of the door!

At walking distance you'll find a small supermarket (Prima), within 2 to 3 km there's a pizzeria, pitta/kebab, supermarket, pubs, french fries (frituur),...ROUTE DESCRIPTION

You can easily print a route description with Google

Stacks Image 771
Stacks Image 774
Stacks Image 777
Stacks Image 780
Stacks Image 783